การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565
ปี|
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
30 พ.ค. 2565 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565 icon file icon file
18 มี.ค. 2565 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2564 icon file icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
25 พ.ย. 2564 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564 icon file icon file
30 ส.ค. 2564 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564 icon file icon file
19 มี.ค. 2564 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2563 icon file icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
10 ก.ย. 2563 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563 icon file icon file
24 มี.ค. 2563 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2562 icon file icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
02 ธ.ค. 2562 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2562 icon file icon file
02 ก.ย. 2562 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562 icon file icon file
27 พ.ค. 2562 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562 icon file icon file
27 มี.ค. 2562 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2561 icon file icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
03 ธ.ค. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561 icon file
06 ก.ย. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561 icon file icon file
06 มิ.ย. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561 icon file icon file
28 มี.ค. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2560 icon file icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
30 พ.ย. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2560 icon file icon file
31 ส.ค. 2560 Performance And Business Update 2Q/2017 icon file
22 ส.ค. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2560 icon file icon file
29 มิ.ย. 2560 Performance And Business Update 1Q/2017 icon file
01 มิ.ย. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2560 icon file icon file
15 มี.ค. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2559 icon file icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
01 ธ.ค. 2559 ผลการดำเนินงานไตรมาส 3Q/2016 icon file
14 พ.ย. 2559 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2Q/2016 icon file
08 มิ.ย. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2559 icon file icon file
16 มี.ค. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2558 icon file
วันที่ งาน วิดีโอ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
23 พ.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2558 icon file
03 ก.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2558 icon file
02 มิ.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2558 icon file