ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2562 16:36

2.72

-0.02 (-0.73%)

1,349,200

ปริมาณ (หุ้น)

3,705,724

มูลค่า ('000 บาท)

2.74

วันก่อนหน้า

2.74

เปิด

2.70 / 562,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.72 / 2,018,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.72 - 2.80

ช่วงเวลาระหว่างวัน

2.68 - 3.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type