ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 23 กันยายน 2564 16:35

2.06

- (-%)

-

ปริมาณ (หุ้น)

0

มูลค่า ('000 บาท)

2.06

วันก่อนหน้า

-

เปิด

- / -

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

-

ช่วงเวลาระหว่างวัน

1.09 - 2.48

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type