ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 04 ธันวาคม 2563 16:37

1.57

+0.02 (1.29%)

15,479,000

ปริมาณ (หุ้น)

24,147,031

มูลค่า ('000 บาท)

1.55

วันก่อนหน้า

1.55

เปิด

1.57 / 6,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.58 / 410,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.52 - 1.59

ช่วงเวลาระหว่างวัน

1.09 - 2.86

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type