ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 22 ตุลาคม 2562 16:40

3.22

+0.06 (1.90%)

2,703,200

ปริมาณ (หุ้น)

8,645,948

มูลค่า ('000 บาท)

3.16

วันก่อนหน้า

3.16

เปิด

3.20 / 19,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.22 / 562,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.16 - 3.22

ช่วงเวลาระหว่างวัน

2.88 - 3.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type