ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2562 16:35

3.52

-0.04 (-1.12%)

16,818,900

ปริมาณ (หุ้น)

59,505,670

มูลค่า ('000 บาท)

3.56

วันก่อนหน้า

3.54

เปิด

3.52 / 1,488,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.54 / 202,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.52 - 3.56

ช่วงเวลาระหว่างวัน

2.68 - 3.94

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type