ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2564 16:38

2.00

-0.04 (-1.96%)

11,232,000

ปริมาณ (หุ้น)

22,722,220

มูลค่า ('000 บาท)

2.04

วันก่อนหน้า

2.04

เปิด

2.00 / 1,638,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.02 / 56,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.00 - 2.08

ช่วงเวลาระหว่างวัน

1.09 - 2.32

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type