ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 14 มกราคม 2565 16:36

2.00

- (-%)

2,802,600

ปริมาณ (หุ้น)

5,629,522

มูลค่า ('000 บาท)

2.00

วันก่อนหน้า

2.00

เปิด

1.99 / 92,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.00 / 26,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.00 - 2.04

ช่วงเวลาระหว่างวัน

1.56 - 2.48

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type