ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 18 กันยายน 2563 16:36

1.32

-0.01 (-0.75%)

618,700

ปริมาณ (หุ้น)

819,797

มูลค่า ('000 บาท)

1.33

วันก่อนหน้า

1.33

เปิด

1.32 / 49,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.33 / 1,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.32 - 1.34

ช่วงเวลาระหว่างวัน

1.13 - 3.26

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type