ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 03 กรกฎาคม 2563 16:36

1.62

+0.02 (1.25%)

1,392,800

ปริมาณ (หุ้น)

2,240,179

มูลค่า ('000 บาท)

1.60

วันก่อนหน้า

1.61

เปิด

1.61 / 186,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.62 / 1,167,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.60 - 1.62

ช่วงเวลาระหว่างวัน

1.13 - 3.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type