ประวัติความเป็นมา
ภายใต้ชื่อ “บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)”