หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 1 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ดูทุกกิจกรรม

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
Pre-Emptive Rights
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2050 5555 ต่อ 517-518 ir@singhaestate.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่นี่