ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กรุณากรอกรายละเอียด ของท่านและคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิกรับข่าวสาร”


บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลในการติดต่อกลับหรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอเท่านั้น

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศความเป็นส่วนตัว รวมถึงการเพิกถอนความยินยอมหรือยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

หมายเหตุ : หากท่านต้องการยกเลิกข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด โปรดคลิกที่นี่