ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

  ปี|
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  14 ก.ค. 2564 International roadshow VDO conference
  27 พ.ค. 2564 "S" การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2564 VDO conference
  3 มี.ค. 2564 Local roadshow with Thai local fund VDO conference
  22 มี.ค. 2564 Local roadshow with Thai local fund VDO conference
  10 มี.ค. 2564 "S" การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2563 Webex
  19 มี.ค. 2564 "S" Opportunity day 4Q/2563 VDO conference
  1 เม.ย. 2564 Roadshow with international funds VDO conference
  8 เม.ย. 2564 Local roadshow with local funds VDO conference
  23 เม.ย. 2564 การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 WebEx
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  30 ม.ค. 2563 Singha Estate 2020 Business Direction Pride lounge at Singha Complex
  10 มี.ค. 2563 "S" การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2562 สำนักงานใหญ่ที่ อาคารซันทาวเวอร์ส [Webex / conference call]
  04 มิ.ย. 2563 "S" การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2563 WebEX
  01 ก.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  20 ก.ค. 2563 Singha Estate 2H2020 Business Direction Pride lounge at Singha Complex
  26 ส.ค. 2563 "S" การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2/2563 สำนักงานใหญ่ที่ อาคารซันทาวเวอร์ส และ Webex
  10 ก.ย. 2563 "S" Opportunity day 2Q/2020 VDO conferrence
  28 ก.ย. 2563 Site visit at Santiburi The Residences and The ESSE Sukhumvit 36 Santiburi The Residences and The ESSE Sukhumvit 36
  02 ต.ค 2563 Site visit at Santiburi The Residences and The ESSE Sukhumvit 36 Santiburi The Residences and The ESSE Sukhumvit 36
  24 พ.ย. 2563 "S" การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/2563 สำนักงานใหญ่ที่ อาคารซันทาวเวอร์ส และ Webex
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  28 ก.พ. 2562 dbTISCO Thailand Mid-Small Cap Corporate Day อาคาร ทิสโก้ Business Lounge
  7 มี.ค. 2562 Maybank Property and REIT Day โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
  11 มี.ค. 2562 CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
  27 มี.ค. 2562 Opportunity Day 4Q/2018 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  10 พ.ค. 2562 เยี่ยมชมโครงการ โดย RHB Group โครงการ ดิ เอส อโศก
  22 พ.ค. 2562 "S" Analyst Meeting 1Q/2019 อาคาร ซันทาวเวอร์ส ชั้น 40
  27 พ.ค. 2562 Opportunity Day 1Q/2019 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  27 มิ.ย. 2562 CGS-CIMB Tourism day โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
  3 ก.ค. 2562 DBS -Thai Property and REIT Corporate Day โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
  31 ก.ค. 2562 Local Roadshow Asia plus
  28 ส.ค. 2562 "S" Analyst Meeting 2Q/2019 อาคาร ซันทาวเวอร์ส ชั้น 40
  28-29 ส.ค. 2562 Thailand Focus 2019 by SET โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
  2 ก.ย. 2562 Opportunity Day 2Q/2019 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22 พ.ย. 2562 "S" Analyst Meeting 3Q/2019 อาคาร ซันทาวเวอร์ส ชั้น 40
  2 ธ.ค. 2562 Opportunity Day 3Q/2019 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  12 ธ.ค. 2562 Local Roadshow Capital Nomura
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  3 ธ.ค. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6 ก.ย. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6 มิ.ย. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  22 ส.ค. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2560 เวลา 15:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  1 มิ.ย. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  15 มี.ค. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เวลา 16:30 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  16 ธ.ค. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  8 มิ.ย. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 10:10-11:10 น. ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3-9 มิ.ย. 2559 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Subscription Period) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน:
  ระหว่างวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2559 (5 วันทำการ)
  ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12:30 น. - 13:30 น.)
  สถานที่รับจองซื้อ:
  ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อ
  ณ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  26 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  16 มี.ค. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เวลา 10:10-11:10 น. ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  23 พ.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2558 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  30 ก.ย. 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  3 ก.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2558 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขที่973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330