หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(Bt.mn)
1,306
1Q2564
สินทรัพย์รวม
(Bt.mn)
63,871
1Q2564
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Bt.mn)
มูลค่า
14,941.11
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาสที่ 1/2564
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
  • โรงแรม
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
  • รายได้อื่น

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 26 ตุลาคม 2564 16:50

2.06

-0.02 (-0.96%)

6,917,800

ปริมาณ (หุ้น)

14,336,712

มูลค่า ('000 บาท)

2.08

วันก่อนหน้า

2.08

เปิด

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1/2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2050 5555 ต่อ 518 ir@singhaestate.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่นี่