หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(Bt.mn)
1,306
1Q2564
สินทรัพย์รวม
(Bt.mn)
63,871
1Q2564
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Bt.mn)
มูลค่า
14,941.11
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ไตรมาสที่ 1/2564
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
  • โรงแรม
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
  • รายได้อื่น

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2050 5555 ต่อ 590 ir@singhaestate.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่นี่