หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(Bt.mn)
12,275
2562
สินทรัพย์รวม
(Bt.mn)
67,681
2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Bt.mn)
มูลค่า
17,819.67
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2562
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจปี 2562
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
  • โรงแรม
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
  • รายได้อื่น

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2050 5555 ต่อ 518 ir@singhaestate.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่นี่