หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(Bt.mn)
6,563
2563
สินทรัพย์รวม
(Bt.mn)
65,113
2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(Bt.mn)
มูลค่า
10,965.95
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจปี 2563
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
  • โรงแรม
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
  • รายได้อื่น

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 16:36

1.99

-0.01 (-0.50%)

13,163,500

ปริมาณ (หุ้น)

25,904,080

มูลค่า ('000 บาท)

2.00

วันก่อนหน้า

1.99

เปิด

ข่าวนักลงทุน

icon flie icon flie
24 มี.ค. 2564
การเผยแพร่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วยการลงทุนในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Factsheet)
icon flie icon flie
24 มี.ค. 2564
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
icon flie icon flie
24 มี.ค. 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
icon flie icon flie
22 มี.ค. 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0) 2050 5555 ต่อ 518 ir@singhaestate.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารได้ที่นี่