ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 18 มกราคม 2562 16:39

3.42

+0.10 (3.01%)

11,479,700

ปริมาณ (หุ้น)

38,734,904

มูลค่า ('000 บาท)

3.32

วันก่อนหน้า

3.34

เปิด

3.40 / 101,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.42 / 917,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.32 - 3.42

ช่วงเวลาระหว่างวัน

2.68 - 4.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type

ติดตามเรา