ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 20 กรกฎาคม 2561 12:25

2.92

+0.06 (2.10%)

3,077,700

ปริมาณ (หุ้น)

8,954,412

มูลค่า ('000 บาท)

2.86

วันก่อนหน้า

2.86

เปิด

2.92 / 5,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.94 / 331,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

2.86 - 2.94

ช่วงเวลาระหว่างวัน

2.68 - 4.34

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type

Follow Us