ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนย้อนหลัง

  ปี|
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  3 ธ.ค. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6 ก.ย. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6 มิ.ย. 2561 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  22 ส.ค. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2560 เวลา 15:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  1 มิ.ย. 2560 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 13:00 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  15 มี.ค. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เวลา 16:30 น. ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  16 ธ.ค. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  8 มิ.ย. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 10:10-11:10 น. ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3-9 มิ.ย. 2559 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Subscription Period) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน:
  ระหว่างวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2559 (5 วันทำการ)
  ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12:30 น. - 13:30 น.)
  สถานที่รับจองซื้อ:
  ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อ
  ณ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  26 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  16 มี.ค. 2559 การแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เวลา 10:10-11:10 น. ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม สถานที่
  23 พ.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2558 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  30 ก.ย. 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  3 ก.ย. 2558 การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2558 ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขที่973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  ติดตามเรา